Kontakt

Napisz do nas !

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu 🙂

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magiczny Zamek z siedzibą w Słupsku przy ul. Szymanowskiego 28, NIP 8393173491.
Dane kontaktowe Administratora:
e-mail:
naszmagicznyzamek@gmail.com
,
tel.: +48 572944148
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych os. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, żądania ich poprawiania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Więcej informacji dostępnych w siedzibie Administratora.
Dane teleadresowe

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt
tel.: +48 572 944 148
Lokalizacja
ul. Szymanowskiego 28, Słupsk